Politikalarımız

Kalite Politikamız
 • Enerji sektöründeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bütün faaliyetlerinde en son teknoloji ve inşaat yeniliklerini uygulamak,
 • Tüm enerji tasarım ve üretim faaliyetlerinde; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, sözleşmelere, şartnamelere, standartlara ve yönetmeliklere uymak,
 • Müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümleri üretmek, beklentilerini gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Sunulan hizmetlerin fiyat-verimlilik dengesini gözetmek,
 • Yakaladığı kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek ve her zaman daha iyisini gözetmek,
 • Her aşamada ve tüm ayrıntılarda kalitede dünya standartlarını hedeflemek,
 • Çalışanları sürekli eğitmek ve kalite konusunda hassasiyetlerini arttırmak ve hedeflenen kaliteye ulaşmak için katılımlarını sağlamak,
 • Çalışanımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek, Çağdaş Kalite Değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,
 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanmaktır.
Çevre Politikamız
 • Tüm çalışmalarımızda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutmak ve sorumlu vatandaşlık davranışını sergilemek.
 • Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.
 • Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevrenin korunmasını sağlamak.
 • Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak.
 • Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek.
 • Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak.
 • Doğa değerlerinin korumak ve tüm çevre politikamızın sürdürülebilirliğinin sağlamak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, düzenlemeler ve talimatları takip etmek ve uymak.
 • Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek.
 • Çalışma ortamını, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk seviyesinde yapılandırmak.
 • Çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak.
 • Tüm çalışanların katılımı ile riskleri kaynağında yok etmek suretiyle “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmaya çalışmak.
 • Çalışanların kendilerine teslim edilen iş güvenlik ekipmanların kullanmasını sağlamak ve bunun takibini süreklileştirmek.
 • Çalışanların, kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını, güvenlik önlemlerin uygulamasında destek ve katılımlarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
 • Çevreyi temiz ve düzenli tutarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktır.